Door Bell

Feature
สัญญาณกริ่งประตูไร้สาย สะดวกในการติดตั้งใช้งาน ไม่ต้องเดินสายไฟสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 20-50 เมตร เพียงนำกล่องรับสัญญาณเสียงมาเสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานได้เลย

Specification
  • มีรูปแบบเสียงให้เลือก 10 เสียง
  • ตัวลำโพงใช้ไฟ AC 220 /240 V - 50 / 60 Hz
  • ตัวส่งสัญญาณ ใช้ถ่าน 1.5 V ( AA )  จำนวน 1 ก้อน