1. รับประกัน 2 ปี
    1.1 ปีที่ 1 รับประกันอะไหล่ ฟรีค่าแรง
    1.2 ปีที่ 2 ฟรีค่าแรง ไม่รวมอะไหล่
  2. มีเครื่องสำรองให้ใช้ กรณีส่งซ่อม
  3. On Site Service 4 ครั้ง ฟรี (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)