เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan ชุดกลอนแบบแม่เหล็ก