รายชื่อลูกค้า (พอสังเขป)

 
 • บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (บางซื่อ, จ.ระยอง)
 • บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด
 • บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว)
 • บริษัท นิสสัน ดีเซล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซันแอร์โรว์ซิตี้ จำกัด
 • บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
 • บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ที คิว เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด
 • บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 • บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
 • บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอส พี ซูซูกิ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีมาเวส จำกัด
 • บริษัท จีอีไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทย โต โย เดน โซ จำกัด
 • บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 • บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยางโอตานิ จำกัด
 • บริษัท นันยางการ์เมนท์ จำกัด
 • บริษัท นันทวัน - มารูเซ่ จำกัด
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนครราชสีมา
 • อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อ สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ
 • บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัด
 • บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย
 • บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริษัท อินเตอร์คอนทิเนนทัล จัวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 • บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
 • บริษัท มิกะ ฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย)
 • บริษัท เซ็กซี่ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท มิตซูจันทบุรี จำกัด
 • บริษัท แชมป์เปี้ยนขนส่ง จำกัด
 • BANPU POWER COMPANY LIMITED
 • บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด
 • บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
 • บริษัท คาร์บูติก จำกัด
 • บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จำกัด
 • บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด
 • บริษัท มหาชัย คุยซีน จำกัด
 • บริษัท นันทวัน-มารูเซ่ จำกัด
 • บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท กระสอบปากชอ่ง จำกัด
 • บริษัท ตรัยมิตร เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด
 • บริษัท โรงพยาบาลไทยจักษุ จำกัด
 • บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 • โรงพยาบาลพิมาย
 • บริษัท มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)