ประวัติและความเป็นมาของเครื่องสแกน
 

ในปัจจุบันนี้การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงขึ้น การนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน ก็จะช่วยเพิ่มข้อได้เปรียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น บริษัทของเราได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้นำทางด้านความปลอดภัย โดยการนำเครื่องสแกนฯ และกล้อง CCTV เข้ามาใช้งาน ซึ่งแต่ละปีนั้นทางบริษัทของเราได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการนำเครื่องสแกนฯ เข้ามาใช้งาน เพื่อช่วยในเรื่องของการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน และความปลอดภัยขององค์การ เนื่องจากลักษณะเส้นลายมือของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันการลงเวลาแทนกันได้

ระบบบันทึกเวลาพนักงานด้วยเครื่องสแกนฯ จะช่วยในการจัดเก็บและตรวจเวลาของพนักงาน พร้อมระบบลงเวลา คำนวณเวลาและระบบรายงาน ซึ่งสามารถส่งรายงานระบบนี้ไปยังระบบอื่นได้ เช่น ระบบคิดเงินเดือน เป็นต้น ช่วยลดภาระฝ่ายบุคคล ซึ่งการคำนวณผลนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ
 

ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีเครื่องสแกนฯ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบันทึกเวลาของพนักงาน สามารถสรุปได้ดังนี้
 
 1. ป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงานvv
  การลงเวลาแทนกันของพนักงานนั้นจะทำให้องค์การเสียผลประโยชน์ และประเมิณผลการทำงานของพนักงานผิดพลาด หากนำเทคโนโลยี เครื่องสแกนฯ มาใช้ในระบบการบันทึกเวลาก็จะสามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ เนื่องจากโครงสร้างลายนิ้วมือไม่สามารถปลอมแปลงได้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการลงเวลาโดยใช้ลายนิ้วมือนี้ป้องกันการลงเวลาแทนกันได้
 2. สามารถอ่านลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็ว
  เครื่องสแกนฯ สามารถอ่านลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็วในหน่วยเวลาเป็นวินาที
 3. รายงานสรุปและสถิติ
  ระบบจะทำการเก็บข้อมูล คำนวณสถิติ และจัดทำเป็นรายงานสรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย OT ได้ด้วย
 4. ลดภาระฝ่ายบุคคล
  ฝ่ายบุคคลไม่ต้องเสียเวลารวบรวมข้อมูลของพนักงานแต่ละคนด้วยตัวเอง สามารถคำนวณและสรุปรายงานข้อมูลการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
นอกจากเครื่องสแกนฯ จะสามารถนำมาใช้งานในเรื่องของการลงเวลา (Time Attendance) ด้วยลายนิ้วมือและบัตรแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมประตู (Access Contnrol) ได้อีกด้วย นวัตกรรมใหม่ที่รวมเอา 2 ระบบการใช้งานเข้าไว้ในหนึ่งเดียวนี้ถูกผสานกันอย่างลงตัว คุ้มค่าบนความปลอดภัย เพราะสามารถจำกัดการเข้าออกของผู้ใช้งานได้

ล่าสุดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เครื่องสแกนฯ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอีกขั้นด้วยหน้าจอสี ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น


 
ปัจจุบันนี้ บริษัทของเราได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสแกนฯ มาแล้วร่วม 8 ปี มีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง และจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและองค์กรชั้นนำต่างๆ ในการเลือกใช้สินค้าและบริการจากบริษัทของเรา โดยบริษัทฯ ยังคงมีการพัฒนาการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความเต็มใจและไม่ทอดทิ้งลูกค้า และพยายามสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรของท่านมีระบบความปลอดภัยอย่างครบวงจรต่อไป