ดาวน์โหลด


โปรแกรมหน้าจอขาวดำ
http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=1531443
---------------------------------------------------------------โปรแกรมหน้าจอสี
------------------------------------------------------------โปรแกรมรีโมท [ Team Viewer ]
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.teamviewer.com/th/index.aspx
-------------------------------------------------------