เกี่ยวกับเรา
บริษัท รุ่งเรืองทวีวัฒน์ จำกัด


ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีลายนิ้วมือได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ระบบบันทึกเวลาการทำงาน เป็นต้น เครื่องสแกนลายนิ้วมือจึงได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบตัวบุคคลก่อนจะเข้าไปในสถานที่ที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย

บริษัทของเราจึงได้นำสินค้าประเภทระบบรักษาความปลอดภัย ระบบบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint) หรือระบบควบคุมเปิด-ปิดประตูด้วยคลื่นความถี่ Proximity Card มาจัดจำหน่าย และทำการติดตั้งเป็นเวลามากว่า 17 ปี เราจึงเป็นผู้นำในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง การบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย เพราะเรามุ่งเน้นพัฒนาให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง