ฐานรองเครื่อง Bravo 1

Feature

ฐานรองเครื่อง ใช้สำหรับติดตั้งเครื่องสแกนรุ่น Bravo 1 / F7  ในกรณีที่ฝาผนังที่ยึดเครื่องเป็นปูนเพื่อให้เกิดความสวยงามในการเก็บสายและการติดตั้ง