ชุดกลอนแบบแม่เหล็ก U Bracket

Feature
เป็นอุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อใช้กับรูปแบบประตูกระจกเปลือยด้านล่าง