ชุดกลอนแบบแม่เหล็ก U กระจกบานเปลือย

Feature
เป็นอุปกรณ์เสริม ใช้ใส่ชุดล็อคแบบเดือย เพื่อใช้สำหรับรูปแบบประตูกระจกบานเปลือย บน - ล่าง