ชุดกลอนแบบแม่เหล็ก Magnetic 300

Feature
  • ใช้กระแสไฟฟ้า 380/190 mA
  • เหมาะกับประตูทุกชนิด เช่น ประตูไม้, ประตูกระจกบานเปลือย, ประตูอลูมิเนียมทุกชนิด
  • ประยุกต์ใช้กับประตูหนีไฟทุกชนิด
  • เปิดประตูได้ 90 ํ
  • ขนาด 198x22x35 mm