กล่องกันฝนใส่เครื่องสแกน แบบทึบ

Feature

กล่องพลาสติกกันแดดและฝน เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้กับเครื่องสแกนนิ้วมือ