เครื่องควบคุมประตู F21

Access Control &Time Attendance
F21 เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือและบันทึกเวลาที่ออกแบบรวมระบบ Access Control ไว้ในเครื่องเดียวกัน มาพร้อมกับกล้องหน้าสามรถตั้งค่าบันทึกรูปภาพเมื่อเวลามี  คนสแกนเข้า-ออก ประตู และ ยังสามารถเชื่อมต่อโดยผ่าน TCP/IP,USB-hostไปยัง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็สะดวก

Feature
 
  • หัวอ่านแบบ Crystal Senser แข็งแรงทนทาน
  • Body ใช้วัตถุที่แข็งแรงทนทาน มีรูปลักษณ์ทันสมัย

Specification
 
  • Display : 2.4-inch TFT LCD Color Screen    
  • Fingerprint Capacity : 3,000
  • Transaction Capacity : 100,000
  • Sensor : SilkID Sensor
  • Algorithm Version : ZKFinger VX10.0
  • Communication : RS232/485, TCP/IP, USB-host
  • Access Control Interface : 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Doorbell
  • Power Supply : 12V DC,3A