ชุดกลอนแบบแม่เหล็ก U Bracket

Feature
เป็นอุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อใช้กับรูปแบบประตูกระจกเปลือยด้านล่าง

#เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนนิ้วมือ  เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนหน้า ราคาถูก ZK