ชุดกลอนแบบแม่เหล็ก U กระจกบานเปลือย

Feature
เป็นอุปกรณ์เสริม ใช้ใส่ชุดล็อคแบบเดือย เพื่อใช้สำหรับรูปแบบประตูกระจกบานเปลือย บน - ล่าง

#เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนนิ้วมือ  เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนหน้า ราคาถูก ZK