ชุดกลอนแบบแม่เหล็ก LZ Bracket

Feature
อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อใช้กับรูปแบบประตูกระจกขอบอะลูมิเนียมหรือในรูปแบบของประตูไม้ก็ได้

#เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนนิ้วมือ  เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนหน้า ราคาถูก ZK