ชุดกลอนแบบแม่เหล็ก DSU Bracket

Feature
เป็นอุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อใช้กับรูปแบบประตูกระจกเปลือยทั้ง ด้านบน และ ด้านล่าง