Category >> อุปกรณ์เสริม ...
Door Bell
Contact Us
 
   Feature
 
    สัญญาณกริ่งประตูไร้สาย สะดวกในการติดตั้งใช้งาน ไม่ต้องเดินสายไฟ
 สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 20-50 เมตร เพียงนำกล่องรับสัญญาณเสียง
 มาเสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานได้เลย
 
 
  Specification
 
       -  มีรูปแบบเสียงให้เลือก 10 เสียง
       -  ตัวลำโพงใช้ไฟ AC 220 /240 V - 50 / 60 Hz
       -  ตัวส่งสัญญาณ ใช้ถ่าน 1.5 V ( AA )  จำนวน 1 ก้อน