Category >> อุปกรณ์เสริม ...
ฐานรองเครื่อง Bravo 1
Contact Us
 
    Feature
 
                ฐานรองเครื่อง ใช้สำหรับติดตั้งเครื่องสแกนรุ่น Bravo 1 / F7  ในกรณีที่ฝาผนังที่ยึดเครื่องเป็นปูน เพื่อให้เกิดความสวยงามในการเก็บสายและการติดตั้ง