Category >> อุปกรณ์เสริม ...
SAS
Contact Us
 
 
 
Feature
 
1. สำรองไฟได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
 
2. กันไฟกระชากให้กับเครื่องสแกนฯ
 
3. จ่ายไฟ 12 Volt.
 
4. อายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปี