Category >> เครื่องสแกนนิ้วมือ ...
K14
Model : Standalone Fingerprint Time Attendance
 
 
K14
Standalone Fingerprint Time Attendance
                     เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกลงเวลาเข้าออก รอรับลายนิ้วมือ 1,500 ลายนิ้วมือ  รองรับบัตรได้ 1,500ใบ บันทึกการสแกนได้ 100,000 ครั้ง ดึงข้อมูลได้ด้วย usb flash drive และ TCP/IP ได้  และด้วยคุณสมบัติของโปรแกรม Attendance Management เวอร์ชั่นภาษาไทยที่สามารถแสดงรายงานการมาทำงานของพนักงานแต่ละคนได้ หรือจะเลือกส่งข้อมูลเป็น Text File  เพื่อใข้งานร่วมกับโปรแกรมคิดเงินเดือนยี่ห้อต่างๆ ก็ได้
 
 
Feature 
 
·     หัวอ่านแบบ Crystal Sensor
·     เชื่อมต่อผ่าน usb flash drive และผ่าน Lan ได้
·     Body ใช้วัตถุที่แข็งแรงทนทาน
·     รองรับผู้ใช้งาน 1,500 ลายนิ้วมือ และบันทึกการทำงานได้ 100,000 รายการ
·    รองรับการอ่านบัตรได้
·    รองรับบัตร 1,500 ใบ
 
** จำหน่าย ติดตั้ง พร้อมรับซ่อม เครื่องสแกนลายนิ้วมือ / เครื่องลงเวลาทำงาน / เครื่องบันทึกเวลาทำงาน โดยทีมงานมืออาชีพ **