Category >> อุปกรณ์เสริม ...
Sensor Alarm
Contact Us

 
        Feature
 
                -    ตัวจับสัญญาณการเคลื่อนไหว แบบไร้สาย
                -    ขนาดเล็กกระทัดรัด ไม่ต้องติดตั้งเดินสาย
                -    มีไฟ และเสียงเตือนเมือมีการ จับการเคลื่อนไหวได้
                -     มีชุดรีโมทแถมให้ 2 ตัว ใช้สำหรับกด เปิด-ปิดสัญญาณ
                -    กินถ่าน 1.5V.  (AA)  จำนวน 4 ก้อน
                -    ความดังของเสียงอยู่ที่ 105 dB