การรับประกันสินค้า
 
1. รับประกัน 2 ปี
     1.1 ปีที่ 1 รับประกันอะไหล่ ฟรีค่าแรง
     1.2 ปีที่ 2 ฟรีค่าแรง ไม่รวมอะไหล่
2. มีเครื่องสำรองให้ใช้ กรณีส่งซ่อม
3. On Site Service 4 ครั้ง ฟรี (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)