โปรแกรมหน้าจอขาวดำ
 
 
---------------------------------------------------------------
 
 
โปรแกรมหน้าจอสี
 
 
 
 
                                              Link 2 : https://drive.google.com/file/d/1pdx_dQ0RsHbneHYA_NotUuvrQrBD5XzQ/view
------------------------------------------------------------
 
 
โปรแกรมรีโมท [ Team Viewer ]
 
 ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.teamviewer.com/th/index.aspx
 
-------------------------------------------------------