โปรแกรมหน้าจอขาวดำ
 
 
---------------------------------------------------------------
 
 
โปรแกรมหน้าจอสี
 
 
 
------------------------------------------------------------
 
 
โปรแกรมรีโมท [ Team Viewer ]
 
 ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.teamviewer.com/th/index.aspx
 
-------------------------------------------------------